Menu Close

Tập đoàn Saki triển khai giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thê DIP ERP.NET

Chia sẻ bài viết này
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối trực tiếp các sản phẩm chất lượng cao mang đến giải pháp thi công tối ưu cùng các dịch vụ hậu mãi cho nhà thầu xây dựng, Công ty Cổ phần SX-TM-DV SAKI hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong khu vực Đông Nam Á, có mức tăng trưởng nhanh và bền vững. Với việc ứng dụng giải pháp phần mềm quản trị tổng thể nguồn nhân lực DIP ERP.NET, SAKI CORP sẽ sớm hoàn thành mục tiêu và tối đa hóa giá trị của khách hàng, doanh nghiệp.
 

Tin liên quan:

Đại Phát Group triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Bước đột phá trong việc ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất của Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình

Công ty TNHH HOÀN VŨ V.N nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất bằng phần mềm DIP PMS.NET

DIP Vietnam phát triển phần mềm quản lý sản xuất cho A.I.S Vietnam

Đã có giải pháp phần mềm quản lý sản xuất, tính giá thành cho ngành may mặc

Cùng Tổng Công ty May 10 khẳng định đẳng cấp gấm vóc Việt

Xuất phát từ những trăn trở của Ban lãnh đạo SAKI CORP: Làm thế nào để quản lý hiệu quả nguồn lực thông qua việc tối ưu hệ thống kế toán, tài chính, nhân sự, sản xuất, kinh doanh,… nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh… đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của DIP Vietnam đã xây dựng và triển khai Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp DIP ERP.NET bao gồm hệ thống các phân hệ quản lý, tiện ích và phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đội tư vấn của DIP Vietnam đến Saki khảo sát
Đội tư vấn của DIP Vietnam tham gia khảo sát tại Tập đoàn Saki
DIP ERP.NET không chỉ giúp Ban lãnh đạo quản trị tổng thể mọi nguồn lực doanh nghiệp mà còn quản lý chi tiết, cụ thể thông qua hệ thống module quản lý trong từng phân hệ. Cụ thể 

Phân hệ quản lý sản xuất

màn hình chính hệ thông phần mềm erp
Màn hình chính hệ thống giải pháp Saki ERP.NET
– Module quản lý Sản phẩm/ Nguyên vật liệu: giúp doanh nghiệp quản lý danh sách sản phẩm, thông tin sản phẩm (thông số kỹ thuật, hình ảnh, date sản phẩm; lịch sử thay đổi giá, tài liệu liên quan đến sản phẩm…).
– Module quản lý yêu cầu sản xuất: Cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách (Sales Order) để đưa ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại thời điểm nhất định. Phiếu yêu cầu sản xuất được hệ thống quản lý theo tình trạng: duyệt, không duyệt.
– Module quản lý nguồn lực sản xuất: Mọi thông tin về danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm, nguyên vật liệu, mẫu mã, bao bì đóng gói, xuất xứ, hãng sản xuất,… đều được hệ thống cập nhật thường xuyên, chính xác. Ghi nhận các quy định tiêu chuẩn chất lượng, mô tả đặc điểm cho sản phẩm, nguyên vật liệu, xác định điều kiện môi trường hoạt động của công đoạn sản xuất theo danh mục do người dùng thiết lập. Đồng thời cập nhật giá thành nguyên vật liệu, chi phí nhân công và khấu hao máy móc thiết bị.
– Module quản lý kế hoạch sản xuất: Cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty thông qua việc tạo các lệnh sản xuất thực tế. Đặc biệt, hệ thống còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất. Phân hệ hỗ trợ ghi nhận thông tin và quản lý kế hoạch sản xuất theo: loại kế hoạch, tình trạng kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm. Mọi thông tin về thời gian thực hiện công đoạn; tỷ lệ hao hụt, phế phẩm; quá trình chuyển giao sản phẩm giữa hai công đoạn với nhau; định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị… đều được quản lý chặt chẽ, chính xác.
– Module quản lý yêu cầu cấp phát nguyên vật liệu: Quản lý danh sách nguyên vật liệu và theo dõi việc sử dụng nguyên vật liệu. Hệ thống sẽ tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Chức năng này có thể thay thế hoàn toàn công việc lập kế hoạch sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác. Từ việc xác định nhu cầu thực tế, hệ thống sẽ phát đi các yêu cầu cung ứng và nhận nguyên vật liệu từ kho theo nhu cầu đã thiết kế để thực hiện lô hàng; Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế; Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên. Bên cạnh đó, Module còn giúp người dùng tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm; Theo dõi lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ; Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất; Theo dõi tồn kho phân xưởng để chuyển trả nguyên vật liệu về kho.
– Module quản lý công đoạn sản xuất: Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm, theo định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Tính năng này giúp người quản lý nắm được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, Module còn cho phép ghi chép tất cả các nguyên vật liệu xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang)… giúp bộ phận điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập nguyên vật liệu, thành phẩm, nâng cao khả năng quản lý điều độ sản xuất. Đặc biệt, với các sản phẩm của SAKI phải qua nhiều công đoạn thì chức năng này hỗ trợ công tác quản lý một cách tốt nhất. 
– Module Tiến Độ sản xuất: Hệ thống theo dõi việc sử dụng nguyên vật liệu để đưa ra yêu cầu cung ứng và nhận nguyên vật liệu từ kho theo nhu cầu đã thiết kế để thực hiện lô hàng. Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế. Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên. Tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức theo lô sản phẩm
– Module quản lý lịch sản xuất, lịch giao hàng: Hệ thống cho phép thiết lập lịch hẹn với khách hàng và tự động nhắc lịch làm việc cho nhân viên. Đồng thời liên kết lịch hẹn với chiến dịch, nhiệm vụ, nhân viên, khách hàng, cơ hội kinh doanh, đơn đặt hàng, hợp đồng. Quản lý lịch làm việc của nhân viên theo dạng lưới, dạng lịch.
– Module Báo cáo: Lập biểu đồ sản phẩm tạo thành theo thời gian. Phân tích chi phí sử dụng cho từng lô sản phẩm; chi phí nhân công, nguyên vật liệu, máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm; chi phí sản xuất tại mỗi công đoạn trong quy trình và chi phí toàn quy trình (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí chuyển công đoạn…). Đặc biệt, người dùng có thể chỉnh sửa biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu một cách dễ dàng.

Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất

Phân hệ quản lý tài chính kế toán quản trị

– Module Quản lý Ngân sách: Giúp doanh nghiệp quản lý dự toán Thu – Chi ngân sách theo năm và hoạch định, báo cáo tình hình sử dụng ngân sách theo năm.
– Module Tín dụng: Quản lý Hợp đồng tín dụng và tình hình giải ngân, dự nợ, đáo hạn ngân hàng…
– Module Quản lý Vốn bằng tiền: Hệ thống thiết lập kế hoạch các khoản mục thu – chi. Thực hiện các bút toán liên quan đến tiền: thu chi tiền mặt, báo nợ, báo có ngân hàng và tiền đang chuyển. Theo dõi việc thực hiện theo kế hoạch cấp cho nhà quản trị báo cáo nhanh nhất, chính xác nhất về: các khoản mục thu chi hàng ngày; báo cáo số dư của các tài khoản, loại tiền; báo cáo tình hình thực hiện giữa kế hoạch và thực tế;…
– Module Kế toán Phải thu – Phải trả: Báo cáo chi tiết công nợ theo từng đối tượng, theo từng hóa đơn chứng từ, từng loại tiền (USD, VND,…). Báo cáo tình hình thanh toán công nợ theo tình trạng: chưa thanh toán, đã thanh toán, thanh toán đã định trước (tuần, tháng). Phân tích các khoản thu chi theo từng khoản mục: chi phí, phòng ban, hợp đồng,… Từ đó, đánh giá các tài khoản có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ để phân tích tình hình biến động về tài chính. Phân tích tuổi nợ của từng đối tượng: sắp đến hạn, nợ đến hạn, quá hạn (quá bao nhiêu ngày)… Đây là cơ sở để người quản lý lên kế hoạch tài chính theo tuần, tháng một cách hợp lý.
– Module Kế toán Tổng hợp: Hỗ trợ tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, giải phóng sức lực cho nhân viên kế toán tổng hợp và kế toán trưởng, giúp họ có thời gian kiểm soát công việc nội bộ, phân tích tài chính. Với hệ thống tài khoản mở và linh hoạt, có thể sử dụng theo chuẩn kế toán Việt Nam hoặc theo chuẩn quốc tế hoặc có thể chạy song song 2 hệ thống tài khoản. Đặc biệt, hệ thống còn thiết lập và cho in tất cả các báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính, người dùng có thể truy xuất số liệu từ tổng hợp đến chi tiết (drill down) một cách dễ dàng…
– Module Kế toán Thuế: In bảng kê thuế GTGT đầu vào, đầu ra và hỗ trợ bảng kê thuế cho một số ngành đặc thù. Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa  đơn; Quản lý việc đăng ký và sử dụng hóa đơn. Hỗ trợ báo cáo thuế bằng tiền VNĐ (nếu doanh nghiệp hạch toán bằng ngoại tệ).
– Module Kế toán Giá thành: Dựa vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp theo từng thời điểm (công đoạn, lô, tháng, đơn hàng, phân xưởng, nhóm sản phẩm,…) Hệ thống cho phép đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ở các công đoạn theo nguyên vật liệu chính hoặc sản phẩm hoàn thành tương đương tương ứng với từng đơn hàng. Đặc biệt là đưa ra các báo cáo, phân tích chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm theo nhiều yếu tố; Báo cáo so sánh giá thành giữa thực tế và định mức để kiểm soát và đánh giá hiệu quả trong sản xuất; Báo cáo phân tích nguyên nhân chênh lệch về số lượng, giá trị giữa giá thành thực tế và định mức; biến động giá thành qua nhiều kỳ, nhiều đơn hàng; giá thành phân xưởng và giá thành tiêu thụ.

Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Phân hệ quản lý kinh doanh

– Module Quản lý Mua hàng: Quản lý Kế hoạch – Đề nghị mua hàng; Quản lý đơn hàng mua, trong quá trình đặt hàng tùy theo số ngày cung ứng của mỗi mặt hàng theo nhà cung cấp chương trình sẽ xác định ngày đặt hàng và thời điểm nào nhận được hàng để kịp tiến độ sản xuất cho doanh nghiệp; Quản lý nhiều quy trình nhập hàng khác nhau: cùng hóa đơn, nhập hàng về trước hóa đơn về sau hoặc hóa đơn về trước nhập hàng sau; Xử lý các loại thuế, phí phát sinh như: Thuế GTGT, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, phí xăng dầu v.v…; Theo dõi và phân bổ các loại chi phí mua hàng như: Chi phí giao nhận vận chuyển, chi phí bốc xếp, v.v… theo nhiều tiêu chí khác nhau: Theo giá trị, theo số lượng, theo trọng lượng, thể tích hoặc người dùng tự phân bổ. Đồng thời theo dõi và quản lý việc trả hàng trong các trường hợp khác nhau, có xác định hóa đơn hoặc không xác định hóa đơn.
– Module Quản lý Bán hàng: Quản lý danh sách đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng (đơn hàng mới, đơn hàng đã giao đủ, giao thiếu, đơn hàng trễ hạn), phiếu giao hàng; chính sách giá bán theo mặt hàng, theo đối tượng khách hàng. Quản lý cảnh báo đơn hàng giao thiếu, giao hàng đến hạn; Quản lý và kiểm soát từng bước trong quy trình bán hàng: báo giá, đặt hàng, xuất kho, xuất hóa đơn, giao hàng,… Xử lý tất cả các loại thuế và chi phí: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu,… Đặc biệt hệ thống có thể phân tích doanh số theo chi nhánh, cửa hàng, kênh bán hàng, nhóm nhân viên, nhân viên, nhóm sản phẩm, sản phẩm, khu vực, thị trường,…
 

Phân hệ quản lý kho

Saki triển khai hệ thống giải pháp erp
Phân hệ quản lý kho của giải pháp quản lý tổng thể Saki ERP.NET
Với Module chính là Quản lý Kho, hệ thống quản lý các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, xuất nhập vận chuyển nội bộ, điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm. Hỗ trợ lập biên bản kiểm kê kho định kỳ theo nhu cầu quản lý doanh nghiệp, nhập kiểm kê kho thực tế; thiết lập nhiều quy cách khác nhau như: quy cách bao bì, quy cách đóng gói, v.v… quản lý số dư, quản lý nhập xuất tồn theo quy cách, tính giá hàng tồn kho, tính giá thành theo quy cách. Tính năng này làm giảm lượng mã hàng tồn kho trong trường hợp phát sinh một quy cách khác nhau phải đặt mã hàng mới. Phân loại hàng tồn kho linh hoạt: theo chủng loại, màu sắc, kích thước, hình dáng, nguồn gốc,v.v… Thiết lập định mức tồn kho tối đa (max), tồn kho tối thiểu (min) cả về mặt số lượng và giá trị theo chi tiết từng kho hoặc toàn kho công ty. Báo cáo nhập xuất tồn kho theo nhiều góc độ: Theo mã hàng, nhóm hàng, theo quy cách, theo kho, theo tài khoản, theo phiếu nhập xuất, theo vị trí, v.v…
Phân hệ quản lý QA&QC
Với phân hệ này, hệ thống quản lý kiểm QC hàng mua nhập kho, hàng bán xuất kho, thành phẩm và bán thành phẩm nhập từ SX theo Quy trình của SAKI. Cho phép thiết lập các tiêu chí đánh giá chất lượng phù hợp với từng chủng loại hàng hóa (bao gồm cả vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ, tài sản, …), chi tiết theo từng công đoạn sản xuất. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng cho từng loại sản phẩm, tùy thuộc vào từng ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cập nhật kết quả phân loại để từ đó đánh giá, phân loại chất lượng của từng loại sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý…
Bên cạnh đó, DIP ERP.NET cũng mang đến SAKI CORP nhiều phân hệ quản trị khác như: Phân hệ quản lý khách hàng, phân hệ quản lý tài khoản sử dụng, Phân hệ quản trị nhân sự, Phân hệ quản lý marketting – tiếp thị, Phân hệ quản lý hồ sơ – công văn – văn bản, Quản lý hành chính, Quản lý cổ đông, Quản lý kỹ thuật – Bảo hành – bảo trì, Quản lý xuất nhập khẩu và lồng ghép chỉ tiêu KPI… Phù hợp với nhu cầu sử dụng và đặc thù của doanh nghiệp.
 
SAKI CORP đẩy mạnh chiến lược sản xuất các dòng sản phẩm thi công chất lượng cao
Việc hợp triển khai thành công hệ thống ERP cho doanh nghiệp SAKI CORP là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của DIP Vietnam trên thị trường công nghệ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp SAKI CORP nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Với sự hỗ trợ đắc lực từ phần mềm DIP ERP.NET, chắc chắn SAKI sẽ sớm hoàn thành mục tiêu, đẩy mạnh chiến lược sản xuất các dòng sản phẩm dàn giáo, coppha, cẩu tháp, vận thăng, ống thép… thông qua chuỗi hệ thống kinh doanh có lợi thế cạnh tranh dài hạn bền vững và các dịch vụ liên quan, từ đó tối đa hóa giá trị của khách hàng và doanh nghiệp.=> Tham khảo một số khách hàng đã triển khai

DIP Vietnam là doanh nghiệp chuyên sản xuất phần mềm, với thâm niên gần 15 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực CNTT. Là tập thể vững mạnh được sáng lập bởi những chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cùng với đội ngũ nhân viên trẻ trung đam mê sáng tạo và đầy nhiệt huyết được huấn luyện chuyên nghiệp. DIP Vietnam tự hào đưa ra những dịch vụ và sản phẩm phần mềm quản lý ưu việt trong nhiều lĩnh vực:
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
Phần mềm quản lý bất động sản
Phần mềm quản lý sản xuất
Phần mềm quản lý kinh doanh
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương
Phần mềm quản lý cửa hàng bán xe máy 
Phần mềm quản lý tòa nhà
Phần mềm quản lý khách sạn
Hệ thống tổng đài Void IP Call Center

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ. 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ!
———————

 

Sales Team – Hotline 24/7:  
Hà Nội:
 (024) 710 55 777 (ext 1)
Tp: Hồ Chí Minh: (028) 710 66 777 (ext 1)
Tổng đài góp ý –  khiếu nại dịch vụ:  (028) 710 66 777 (ext 9)

 

Bài viết liên quan

A&T Group khởi động chuyển đổi số quản lý kinh doanh dự án A&T Sky Garden bằng công nghệ
DIP Vietnam
22/01/2024

A&T Group khởi động chuyển đổi số quản lý kinh doanh dự án A&T Sky Garden bằng công nghệ

Đặt mục tiêu phát triển thành công dự án chung cư A&T Sky Garden tại Bình Dương, vừa qua công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị A&T Bình Dương đã khởi động chuyển đổi số quản lý kinh doanh dự án trên phần mềm Landsoft do DIP Holding phát triển. Phần mềm […]
PI Group ứng dụng Landsoft chuyển đổi số nâng cao hiệu quả phân phối dự án Picity High Park
DIP Vietnam
12/01/2024

PI Group ứng dụng Landsoft chuyển đổi số nâng cao hiệu quả phân phối dự án Picity High Park

Đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị số văn minh theo chuẩn quốc tế, PI Group luôn là tập đoàn đề cao chuyển đổi số vào quản lý kinh doanh các dự án bất động sản của doanh nghiệp. Với những kỳ vọng lớn lao cùng tiêu chuẩn khắt khe, PI Group […]
DIP Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện cho sàn môi giới bất động sản Kim Tú Hoa
DIP Vietnam
08/12/2023

DIP Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện cho sàn môi giới bất động sản Kim Tú Hoa

Với mục đích thiết lập mô hình quản lý kinh doanh tự động hóa nhờ nền tảng công nghệ, sàn môi giới bất động sản Kim Tú Hoa vừa mới đây đã khởi động chuyển đổi số mô hình quản lý kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp trên phần mềm quản lý kinh […]
Motor Long Tơ nâng cấp phần mềm Motosoft quản lý kinh doanh cửa hàng xe máy
DIP Vietnam
30/11/2023

Motor Long Tơ nâng cấp phần mềm Motosoft quản lý kinh doanh cửa hàng xe máy

Để nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh cho chuỗi cửa hàng xe máy của mình, vừa qua Motor Long Tơ tiếp tục nâng cấp tính năng cho phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng xe máy Motosoft. Phần mềm với nhiều giải pháp tích hợp cũng như tính năng quản lý toàn diện […]
DIP nâng cấp phần mềm Landsoft Building thắt chặt quản lý nhân sự cho Xuân Mai Corp
DIP Vietnam
29/11/2023

DIP nâng cấp phần mềm Landsoft Building thắt chặt quản lý nhân sự cho Xuân Mai Corp

Với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý vận hành cho các chuỗi tòa nhà, Xuân Mai Corp vừa qua lại tiếp tục triển khai nâng cấp tính năng cho phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building của DIP Việt Nam. Với bản nâng cấp mới này, phần mềm Landsoft Building cũng tiếp […]
BMS Plus đồng hành cùng May 10 khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường Việt
DIP Vietnam
10/11/2023

BMS Plus đồng hành cùng May 10 khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường Việt

Với mục đích nâng cấp mô hình quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, cũng như bắp kịp nhịp độ chuyển đổi số trên thị trường, vừa qua tổng công ty May 10 tiếp tục hợp tác công nghệ cùng DIP Việt Nam nhằm triển khai nâng cấp tính năng quản lý trên phần mềm […]

Bình luận (0)

Để lại bình luận