Menu Close

Khách hàng của DIP VIETNAM

DIP Việt Nam đã cung cấp giải pháp phần mềm phục vụ cho hàng loạt các chủ đầu tư, doanh nghiệp lớn trên khắp cả nước.

Một số doanh nghiệp đã lựa chọn Landsoft

“Nhờ triển khai phần mềm BMS.NET của DIP mà công ty Khải Đông đã hoàn toàn chuẩn hóa được quy trình từ các bộ phận mua bán hàng, kho, báo cáo thống kê và theo dõi công nợ.”

Chị Phương - Phó giám đốc Dịch vụ hàng không Sân bay Nội bài

“Nhờ triển khai phần mềm BMS.NET của DIP mà công ty Khải Đông đã hoàn toàn chuẩn hóa được quy trình từ các bộ phận mua bán hàng, kho, báo cáo thống kê và theo dõi công nợ.”

Chị Phương - Phó giám đốc Dịch vụ hàng không Sân bay Nội bài

“Nhờ triển khai phần mềm BMS.NET của DIP mà công ty Khải Đông đã hoàn toàn chuẩn hóa được quy trình từ các bộ phận mua bán hàng, kho, báo cáo thống kê và theo dõi công nợ.”

Chị Phương - Phó giám đốc Dịch vụ hàng không Sân bay Nội bài