Menu Close
DIP Holding
17/10/2017

Bước đầu sử dụng phần mềm quản lý sàn giao dịch bất động sản Landsoft Agency

1. Lần đầu đăng nhập hệ thống phần mềm Landsoft Agency 2. Quản  lý nhân viên và phân quyền truy cập cho nhân viên vào hệ thống   3. Quản lý sản phẩm   4. Phân hệ quản lý khách hàng   5. Phân hệ quản lý công việc   6. Phân hệ quản lý […]