Menu Close

Giải pháp tổng đài Voice IP CSKH 1900, 1800 tích hợp phần mềm CRM Plus

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng CRM Plus) với Hệ thống tổng đài IP có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ
liệu trên CRM Plus

Mục đích của ứng dụng

Lưu giữ tất cả lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi của từng khách hàng trên CRM
Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại
Popup thông tin khách hàng ngay trên CRM khi có cuộc gọi đến
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào ra

Mô tả giải pháp

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng CRM Plus) với hệ thống tổng đài IP có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.

 

Khi hệ thống tổng đài IP nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng.

 

Nếu người gọi vào chưa có thông tin cập nhật trong cơ sơ dữ liệu khách hàng của CRM (ví dụ một đầu mối mới hoặc khách hàng tiềm năng mới), khi đó cửa sổ popup sẽ bật lên cho phép nhân viên ngay lập tức cập nhật thông tin chi tiết của người gọi vào cơ sở dữ liệu CRM.

Mô tả giải pháp

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng CRM Plus) với hệ thống tổng đài IP có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.

Khi hệ thống tổng đài IP nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Nếu người gọi vào chưa có thông tin cập nhật trong cơ sơ dữ liệu khách hàng của CRM (ví dụ một đầu mối mới hoặc khách hàng tiềm năng mới), khi đó cửa sổ popup sẽ bật lên cho phép nhân viên ngay lập tức cập nhật thông tin chi tiết của người gọi vào cơ sở dữ liệu CRM.

Mô tả giải pháp

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng CRM Plus) với hệ thống tổng đài IP có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.

Khi hệ thống tổng đài IP nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Nếu người gọi vào chưa có thông tin cập nhật trong cơ sơ dữ liệu khách hàng của CRM (ví dụ một đầu mối mới hoặc khách hàng tiềm năng mới), khi đó cửa sổ popup sẽ bật lên cho phép nhân viên ngay lập tức cập nhật thông tin chi tiết của người gọi vào cơ sở dữ liệu CRM.

Về thoại

Chức năng tổng đài FBX

Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Thực hiện gọi ra (outbound), nhận cuộc gọi vào (inbound)
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Rước cuộc gọi (call pickup)
Pack cuộc gọi
Nhạc chờ khi đợi trả lời cuộc gọi

Chức năng tổng đài FBX

Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX

Chức năng tổng đài FBX

Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...