Menu Close
DIP Vietnam
30/04/2023

Vạn Xuân Group nghiệm thu thành công phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản Landsoft

Trung tuần vừa qua Vạn Xuân Group đã tổ chức thành công lễ nghiệm thu và bàn giao hợp đồng quản lý kinh doanh bất động sản Landsoft. Trải qua thời gian trao đổi, nghiên cứu và triển khai kéo dài hơn 6 tháng, phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản Landsoft đã […]