DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Phần mềm Quản lý sản xuất PMS Plus

Chia sẻ thông qua:

Phần mềm quản lý sản xuất PMS Plus là giải pháp nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khi thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất tiếp tới lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và tính toán khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong kho, khả năng thiết lập định mức nguyên vật liệu cho từng công đoạn sản xuất, tính giá thành, tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu cho tới việc theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất của từng đơn hàng, từng công đoạn sản xuất…

 Ưu điểm hệ thống phần mềm quản lý sản xuất PMS Plus

 • Giúp doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Hoạch định công suất máy móc thiết bị
 • Kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, phế phẩm
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Dễ dàng thực hiện việc theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất
 • Hệ thống có khả năng lập báo cáo, phân tích, thống kê động
 • Hệ thống chạy online 24/24 giúp lãnh đạo điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi.

 
 
phần mềm quản lý sản xuất
  Mô hình quy trình quản lý sản xuất khép kín 

Các Module tính năng nổi bật của phần mềm quản lý sản xuất PMS Plus

Module chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales Order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định

Module chức năng lập kế hoạch sản xuất

Giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất.  
 • Phân hệ hỗ trợ ghi nhận thông tin và quản lý kế hoạch sản xuất:
 • Phân cấp theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.
 • Liên kết các kế hoạch sản xuất.
 • Phân loại kế hoạch theo: loại kế hoạch, tình trạng kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm
 • Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn.
 • Tỷ lệ hao hụt, phế phẩm.
 • Thông tin quá trình chuyển giao sản phẩm giữa hai công đoạn với nhau.
 • Thông tin về định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
 • Tùy biến thay đổi thiết kế sản phẩm trong quá trình sản xuất

Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

 • Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất.
 • Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất,
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác

Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

 • Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm.
 • Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.
 • Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

Quản lý tiến độ sản xuất

 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn

Cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

 • Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế.
 • Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên.
 • Tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.
 • Theo dõi lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.
 • Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.
 • Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.
 • Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.
 • Thực hiện phân công máy móc, thiết bị:
 • Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.
 • Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện công đoạn theo thiết kế.
 • Lên lịch hoạt động máy móc.
 • Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn và nhân viên.
 • Đóng gói dán barcode cho sản phẩm

Quản lý nhân công

 • Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.
 • Theo dõi quá trình vào – ra.
 • Theo dõi, điều chuyển nhân công từ phân xưởng này sang phân xưởng khác
 • Phân công công việc, phân công sản phẩm cho nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết đến từng người.

Chấm công nhân viên theo thời gian (vào ra) bằng thẻ mã vạch (barcode)

 • Chuyển sản phẩm tạo thành từ công đoạn này sang công đoạn khác (chuyển trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu).
 • Kiểm tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của sản phẩm, kiểm tra số lượng theo từng mức chất lượng.
 • Kiểm soát chi phí sử dụng máy móc, thiết bị (điện, công cụ dụng cụ, …), khấu hao máy móc.
 • Thống kê sản phẩm hỏng.
 • Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.
 • Tích hợp đồng bộ chấm công nhân viên trực tuyến trên website liên kết về phần mềm

Module quản lý chi tiết sản phẩm

 • Quản lý danh sách sản phẩm
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý hình ảnh sản phẩm
 • Quản lý lịch sử thay đổi giá sản phẩm

In mã vạch(barcode)

 • Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm
 • Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch
 • Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

Module quản lý Kho

 • Quản lý xuất, nhập
 • Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm, chi nhánh khác nhau
 • Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)
 • Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, ...
 • Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
 • Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho
 • Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm
 • Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng
 • Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

Module quản lý Mua hàng

 • Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp
 • Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu: duyệt, không duyệt, đề xuất khác..
 • Quản lý danh sách đơn đặt hàng
 • Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho
 • Quản lý danh sách mua hàng
 • Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp

Module quản lý kế toán công nợ

 • ​Quản lý hóa đơn bán hàng
 • Quản lý hóa đơn mua hàng
 • Quản lý phiếu thu / Ủy nhiệm thu bán hàng
 • Quản lý phiếu chi / Ủy nhiệm chi mua hàng
 • Phiếu thu chi trả trước

Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

 • Phân tích chi phí nhân công, nguyên vật liệu, máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng
 • So sánh Chi phí sản xuất tại mỗi công đoạn trong quy trình và chi phí toàn quy trình bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí chuyển công đoạn chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất... 

 

=> Tham khảo một số khách hàng đã triển khai


DIP Vietnam là doanh nghiệp chuyên sản xuất phần mềm, với thâm niên gần 15 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực CNTT. Là tập thể vững mạnh được sáng lập bởi những chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cùng với đội ngũ nhân viên trẻ trung đam mê sáng tạo và đầy nhiệt huyết được huấn luyện chuyên nghiệp. DIP Vietnam tự hào đưa ra những dịch vụ và sản phẩm phần mềm quản lý ưu việt trong nhiều lĩnh vực:
 
Hệ thống tổng đài Void IP Call Center
Phần mềm quản lý tòa nhà
phần mềm quản lý bất động sản
phần mềm quản lý kinh doanh
Phần mềm quản lý khách sạn
Phần mềm quản lý sản xuất
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương       
phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
phần mềm quản lý cửa hàng bán xe máy
 
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ. 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ!
---------------------
 
Sales Team  - Hotline:  0909 437 699  -  0934 614 696 
Tổng đài tư vấn, hỗ trợ dịch vụ 24/7
028 7106 9079