Menu Close

Vime - ứng dụng app mobile thông minh dành cho ban quản lý tòa nhà

Chia sẻ bài viết này

 Vime – ứng dụng app mobile thông minh dành cho ban quản lý tòa nhà

Vime là ứng dụng mobile tiện ích cho cư dân & nhà cung cấp hoạt động trên nền tảng Android & iOS. Vime kết nối trực tiếp giữa Cư dân và Ban Quản lý với những tính năng chuyên biệt cho từng đối tượng sử dụng.

 Ứng dụng Vime sẽ là giải pháp hiệu quả hỗ trợ TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH BAN QUẢN LÝ trong công cuộc cách mạnh công nghệ 4.0

LANDSFOT CONTROL – Giải pháp phần mềm quản lý cho các ban quản lý

 Quản lý chuỗi tòa nhà trên cùng hệ thống
 Quản lý các dịch vụ phát sinh trong tòa nhà, các hợp đồng cho thuê và thông báo công nợ tự động tới khách hàng/cư dân
 Quản lý quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng/cư dân
 In giấy thông báo, phiếu thu/chi, các biểu mẫu tự động trên hệ thống
 Tích hợp với các hệ thống tương tác tự động SMS, Email,tổng đài IP, App mobile, webportal