Menu Close
DIP Vietnam
01/03/2015

Hợp đồng xây dựng website, phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản cho CityLand

Tin liên quan:   –    Hợp đồng triển khai phần mềm bất động sản cho Tổng Công ty Phong Phú  –    Triển khai phần mềm quản lý Bất động sản cho Tập đoàn Phú Cường Kiên Giang  –      Linker Vietnam ứng dụng phần mềm bất động sản Landsoft –      City Garden ứng dụng phần mềm quản lý kinh doanh […]

DIP Vietnam
28/02/2015

Đức Khải ứng dụng bộ giải pháp phần mềm Quản lý bất động sản LandSoft trên toàn hệ thống

Tin liên quan: –  Tập đoàn FLC triển khai phần mềm quản lý bất động sản Landsoft –  Tập đoàn Trung Thủy tự động hóa quy trình quản lý kinh doanh với phần mềm quản lý bất động sản Landsoft –  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Phú Vinh triển khai phần […]

DIP Vietnam
27/02/2015

Triển khai phần mềm quản lý bất động sản Landsoft cho Kenton – Tài Nguyên

Theo đó, DIP Vietnam sẽ hỗ trợ vận hành và sử dụng giải pháp này trong quản trị điều hành, bảo mật và kết nối thông tin nhằm giảm thiểu chi phí, tăng cường mức độ tự động hóa của quy trìnhgiao dịch trong các hoạt động kinh doanh của Kenton – Tài Nguyên.   Phần mềm Landsoft là chương trình quản lý sàn […]

DIP Vietnam
26/02/2015

DIP Vietnam triển khai phần mềm quản lý sàn bất động sản cho Eden Real

Tin liên quan: –  Đức Khải ứng dụng bộ giải pháp phần mềm Quản lý bất động sản LandSoft trên toàn hệ thống –  DIP Vietnam hoàn thiện giải pháp Quản lý sàn Bất động sản cho ĐẤT XANH –  Triển khai phần mềm quản lý bất động sản Landsoft cho Kenton – Tài Nguyên. […]

DIP Vietnam
20/02/2015

Hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý sàn giao dịch bất động sản Landsoft cho VicLand

Tin liên quan: –  Tập đoàn Hà Đô ứng dụng phần mềm quản lý bất động sản Landsoft cho toàn hệ thống –  Tập đoàn Đất Xanh ứng dụng hiệu quả phần mềm bất động sản LandSoft –  Đức Khải ứng dụng bộ giải pháp phần mềm Quản lý bất động sản LandSoft –  Triển […]

DIP Vietnam
18/02/2014

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam

Đang cập nhât ….