Menu Close
DIP Holding
26/03/2015

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 2)

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 2) bao gồm các nội dung về chính sách hỗ hộ nghèo ở ĐBSCL; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ; hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ […]

DIP Holding
24/03/2015

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1) Bao gồm các nội dung về mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật; quản lý chi phí khảo sát xây dựng; xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; công việc không […]

DIP Holding
23/03/2015

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1) Bao gồm các nội dung về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu; hợp đồng lao động; quy […]

DIP Holding
22/03/2015

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3)

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3) Bao gồm các nội dung về thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường; chính sách thuế; các vi phạm về hóa đơn; hoàn trả lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân… – Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần […]

DIP Holding
17/03/2015

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-11 (phần 2)

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-11 (phần 2) Bao gồm các nội dung về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập; chi phí khảo sát xây dựng; ký quỹ lao động; chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; quy trình tạm ngưng […]