DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP Plus

Chia sẻ thông qua:

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP Plus. Hệ thống ERP được thiết kế mở dưới dạng các module cho phép dễ dàng tuy biến theo nhu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp được quản lý, tương tác và vận hành chặt chẽ theo quy trình thống nhất.

Từ tài chính kế toán, quản lý mua hàng, bán hàng, quản lý kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý tài sản, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự tiền lương, Báo cáo phân tích & hoạch định nguồn lực.v.v... Tất cả được hợp nhất trong phần mềm ERP giúp doanh nghiệp cung cấp và tổng hợp số liệu, nguồn lực của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau.


Với hơn 15 năm kinh nghiệm, giải pháp ERP Plus được thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ MCS điện tóan đám mây, Web Service - XML, Pivot - OLAP – Analyse. Đã và đang triển khai cho hàng trăm ngàn khách hàng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau(Tham khảo khách hàng đã triển khai).
Giải pháp ERP Plus đem đến nhiều tính năng mạnh mẽ và chuyên sâu, phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp. cung cấp cho các doanh nghiệp một hệ thống quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của các nhân viên.
phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
Mô hình tổng thể hệ thống DIP ERP.NET

1. Phân hệ tài chính kế toán trên ERP Plus

Hệ thống kế toán được xây dựng dựa theo thông tư 15 hoặc 48 với đầy đủ các chức năng: Ngân Sách, Tín Dụng, Thủ Quỹ, Kế Toán Phải Thu, Kế Toán Phải Trả, Kế Toán Kho, Kế Toán Tài Sản, Kế Toán Nhân Sự, Kế Toán Giá Thành, Kế Toán Tổng Hợp.
Phần mềm ERP được thiết lập với các hoạch toán tự động nhưng đảm bảo dễ dàng kiểm soát, theo dõi toàn bộ số liệu mà không cần phải có chuyên môn về tin học cũng như về kế toán chuyên sâu. 
 
Tích hợp mô hình quản lý nhiều công ty thành viên.
Hệ thống ERP cho phép quản lý 1 cách linh hoạt Tổng công ty với nhiều công ty thành viên; đảm bảo tính năng:
  • Độc lập/ tự hoạch toán của từng công ty nhỏ.
  • Mô hình công ty mẹ với nhiều công ty con trực thuộc hay không trực thuộc
  • cho phép tổng hợp cơ sở dữ liệu khác nhau từ các chi nhánh và các công ty con và in ra các báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo quản trị một cách nhanh chóng.
Tính tồn kho theo các phương pháp:
Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước, Bình quân gia quyền, Đích danh
Tính chênh lệch tỷ giá ngay tại thời điểm ra chứng từ theo các phương pháp:
Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước, Bình quân gia quyền, Đích danh
Kết chuyển nhật ký tài khoản tự động theo định khoản trước 
Một chứng từ ghi 2 bút toán
Áp chứng từ công nợ trả trước thu trước ngay tại Hóa đơn 
Tính giá thành theo nhiều phương pháp:
Trực tiếp, Hệ số, Tỷ lệ, Theo yếu tố, Theo tài khoản, Theo định mức
Đưa ra dự báo doanh số bán hàng, doanh thu, chi phí theo phương pháp hồi quy tuyến tính.

2. Phân hệ quản lý mua hàng

Hệ thống ERP Plus được thiết kế theo qui trình duyệt phân cấp. 
Quy trình này cho phép doanh nghiệp quản lí nghiệp vụ mua hàng một cách xuyên suốt từ khi xuất phát yêu cầu mua hàng cho đến khi nhận được hàng và thanh toán. Quy trình này được thực hiện thông qua các phân hệ Mua hàng, Kho hàng, Kế toán phải trả và sổ cái tổng hợp. Quy trình này cho phép quản lí các thông tin như:
Phân lọai đơn hàng - hợp đồng: nội địa, xuất khẩu
Các yêu cầu mua hàng
nhờ tính tích hợp của hệ thống nên các yêu cầu mua hàng có thể được tạo tự động từ phân hệ quản lí sản xuất (khi hệ thống tính toán thiếu vật tư, hàng hóa để phục vụ sản xuất và bán ra thị trường). Người sử dụng cũng có thể tạo các yêu cầu mua hàng thủ công khi phát sinh các yêu cầu mua hàng hóa và nguyên vật liệu.
Quản lí các đơn đặt hàng / hợp đồng mua hàng: 
chức năng này trên phần mềm cho phép doanh nghiệp lưu các thông tin liên quan đến các đơn mua hàng hay hợp đồng mua hàng hóa vật tư với đầy đủ các thông tin liên quan đến nghiệp vụ mua hàng như: nhà cung cấp, ngày mua, ngày nhận hàng, ngày có hiệu lực, mặt hàng, số lượng, đơn giá, điều khoản thanh toán…
Quản lí việc theo dõi tình trạng đơn hàng: xác nhận, cấp trên duyệt, nhập kho, hóa đơn
Quản lí việc theo dõi nhận hàng
thông qua các đơn hàng, hệ thống có chức năng nhận hàng và đối chiếu với các đơn hàng. Ngoài ra, chức năng này cho phép thực hiện quản lí trả lại hàng (nếu nhận thừa hoặc hàng mua vào không đúng yêu cầu…)
Đưa ra số lượng tồn kho , tồn kho an tòan, số lượng có thể mua
Đưa ra số lượng đã nhập kho, số lượng còn lại
Upload file chứng từ kèm theo
Tự động chọn chính sách giá mua ngay tại thời điểm mua hàng
Lịch nhận hàng
Quản lí hóa đơn: hệ thống ERP Plus cho phép tạo hóa đơn mua hàng tự động dựa trên thông tin trên đơn mua hàng hoặc nhân viên kế toán nhập bằng tay vào hệ thống. Tính năng này được thao tác trên phân hệ Kế toán phải trả.
Thanh toán: chức năng này thuộc phân hệ Kế toán phải thu và thực hiện chức năng lưu trữ chứng từ liên quan đến thanh toán các khoản tiền liên quan đến mua hàng.
Hạch toán kế toán: việc hạch toán kế toán liên quan đến quy trình mua hàng được thực hiện tự động khi tạo các giao dịch như nhập kho, trả lại hàng, nhập hóa đơn và thanh toán. Các bút toán này được lưu vào sổ phụ và sẽ được cập nhật lên sổ cái khi có lệnh của kế toán tổng hợp.

3. Phân hệ Quản lý bán hàng

Phần mềm ERP Plus được thiết kế theo qui trình duyệt phân cấp. 
theo dõi thông tin xuyên suốt từ khi nhận đơn hàng cho đến khi giao hàng cho khách hàng, phát hành hóa đơn bán hàng, thu tiền và hạch toán kế toán.
Phân lọai đơn hàng - hợp đồng: nội địa, xuất khẩu
Báo giá đơn hàng
Bán hàng
quản lí các đơn bán hàng hay hợp đồng, phần này cho phép Công ty lưu trữ tất cả các hợp đồng bán hàng, đơn bán hàng cho khách hàng. Thông tin đơn hàng bao gồm các thông tin như: mặt hàng bán, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng, điều khoản thanh toán, khách hàng và địa chỉ giao hàng… Ngoài ra, chức năng quản lí đơn hàng cho phép Công ty khai báo các chính sách bán hàng như chiết khấu, giảm giá, quản lí vận chuyển
Quản lí việc theo dõi tình trạng đơn hàng: xác nhận, cấp trên duyệt, nhập kho, hóa đơn
Theo dõi hạn mức công nợ của khách hàng
cho phép khai báo hạn mức công nợ của khách hàng theo từng khách hàng cụ thể hoặc từng nhóm khách hàng (Customer Class). Chức năng này cho nhân viên bán hàng biết được khách hàng nào đã nợ quá hạn hoặc đến hạn mức cho phép, từ đó sẽ giúp cho nhân viên bán hàng quyết định có nên bán hàng cho khách hàng này nữa hay không.
Đưa ra số lượng tồn kho , tồn kho an tòan, số lượng có thể bán
Đưa ra số lượng đã xuất kho,số lượng còn lại
Upload file chứng từ kèm theo
Tự động chọn chính sách giá bán ngay tại thời điểm bán hàng
Lịch xuất hàng
Tạo hóa đơn bán hàng và thanh toán: 
Hệ thống ERP cho phép tạo hóa đơn bán hàng tự động hoặc thủ công để theo dõi công nợ của khách hàng theo các thông tin trên hợp đồng/đơn bán hàng. Đồng thời, hệ thống cũng thực hiện việc thanh toán (thu tiền) khi khách hàng trả tiền mua hàng hóa. Các giao dịch này được thực hiện trên phân hệ Kế toán phải thu.
Hạch toán kế toán: tất cả các giao dịch hạch toán kế toán phát sinh trong quá trình bán hàng như xuất kho, hóa đơn và thanh toán đều được hạch toán tự động và lưu vào sổ phụ kế toán. Các giao dịch này sẽ cập nhật vào sổ cái khi có lệnh của kế toán.
 

4. Phân hệ quản lý kho trong hệ thống DIP ERP.NET

Tổ chức kho:
 tính năng này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc khai báo hệ thống kho cho doanh nghiệp. Giải pháp ERP cho phép khai báo tổ chức kho cho nhiều phân xưởng, kho NVL, kho thành phẩm… Tính năng này cho phép chia sẻ thông tin liên quan đến hàng tồn kho trong các kho khác nhau cho người có quyền sử dụng.
Định nghĩa vật tư hàng hóa: Phần này cho phép doanh nghiệp khai báo danh mục vật tư hàng hóa, các trạng thái và thuộc tính của vật tư, hàng hóa, các phân loại đa dạng phục vụ cho công tác quản trị.
Kế hoạch và kiểm soát: 
cho phép doanh nghiệp khai báo các quy tắc kiểm soát như số lượng tối thiểu – tối đa hàng tồn kho (tránh việc tồn kho ngoài ý muốn) để tạo các yêu cầu mua vật tư khi vật tư thiếu hoặc cảnh báo khi vật tư hàng hóa quá nhiều so với yêu cầu quản lí. Chức năng này được tích hợp với quy trình mua hàng khi vật tư thiếu để tạo ra các yêu cầu mua hàng.
Thực hiện chức năng kiểm kê: khi doanh nghiệp thực hiện kiểm kê hàng hóa, chức năng kiểm kê sẽ quản lí các thông tin kiểm kê và thực hiện các giao dịch điều chỉnh cần thiết.
Giao dịch: 
Phân hệ quản lí kho trong ERP Plus tích hợp chặt chẽ với phân hệ Mua hàng và bán hàng để thực hiện các giao dịch kho như: nhận hàng, kiểm tra chất lượng – trả hàng (nếu không đạt chất lượng), nhập vào kho, chuyển kho (khi có giao dịch chuyển kho), xuất hàng cho việc bán hàng hoặc xuất vật tư đưa vào sản xuất.
Hạch toán: các giao dịch xuất, nhập, điều chuyển, nhận và xuất hàng trả lại đều phát sinh bút toán hạch toán kế toán tư động và được cập nhật vào sổ cái khi có lệnh.

5. Phân hệ quản lý nhân sự - tiền lương trên hệ thống DIP ERP.NET

Phần mềm ERP Plus cho phép tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự, giảm sự phức tạp cho những nhà quản lý nhân sự.
Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty.
Hỗ trợ các công cụ giám sát và đánh giá nhân sự hiệu quả
Cung cấp đầy đủ các báo cáo nhân sự – tính lương theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như các loại báo cáo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.
Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự
Quản lý nhân sự: Quản lý thông tin chung, thông tin cá nhân, thông tin gia đình, trình độ học vấn, quá trình đào tạo, quá trình công tác, kỹ năng chuyên môn, quá trình tham gia bảo hiểm, … của cán bộ công nhân viên trong công ty.
Với kiểu lọc linh động: Hệ thống cho phép người sử dụng lọc theo bất cứ tiêu thức nào mà người sử dụng muốn lọc. Đồng thời cho phép kết hợp lọc theo nhiều trường thông tin nhân sự kết hợp.
Quản lý chấm công: 
Hệ thống ERP chấm công theo ngày hoặc theo tháng, với phương pháp chấm công thủ công hoặc lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công.
Cho phép khai báo linh động các loại công, kiểu công.
Cập nhật chấm công linh động, dễ dàng như một bảng Excel.
Phân hệ tính lương: 
Chương trình cho phép tính lương công nhật và lương khoán
Cung cấp các chức năng trợ giúp người sử dụng trong việc tính lương hàng tháng cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, nó cung cấp báo cáo sẵn sàng cho hệ thống kế toán trong việc hạch toán lương, thuế, bảo hiểm hàng tháng.
Với việc thiết kế mở, hệ thống tính lương dễ dàng tuỳ biến trong việc áp dụng, đáp ứng các nhu cầu đặc thù khác nhau của các doanh nghiệp.​

​6. Phân hệ quản lý sản xuất trong hệ thống ERP Plus

Các phân hệ con trong phân hệ quản lí sản xuất được tích hợp chặt chẽ:
Chức năng tập hợp nhu cầu sản xuất:
chức năng này thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales Order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.
Chức năng lập kế hoạch sản xuất:
thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất (MDS). Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa, MPS còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL (MRP) để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.
Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu:
hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất (MPS), phân tích năng lực (Capacity) và nguồn lực (Resource) của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành đồng như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.
Định mức NVL và Công đoạn sản xuất:
Hệ thống ERP cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các loại sản phẩm. ERP Plus cho phép xây dựng BOM nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lí thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.
Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất:
Phần mềm ERP Plus cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. Với đặc thù của Công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lí một cách tốt nhất.
Tích hợp với các phân hệ khác 
Như phân hệ Bán hàng (xác định nhu cầu từ các đơn bán hàng), phân hệ Mua hàng (tự động lập các yêu cầu mua hàng khi NVL không đủ để sản xuất), Quản lí kho (các NVL trong quá trình sản xuất xuất ra phân xưởng và thành phẩm được nhập kho).
Nhập liệu lương khoán: chức năng này cho phép tính lương khoán theo sản phẩm.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm: chức năng này cho phép ghi nhận lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất.

7. Quản lý và chăm sóc khách hàng với phân hệ CRM

Phân hệ phần mềm CRM trên hệ thống DIP ERP là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình từ khách hàng tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, các giao dịch bán hàng, đến dịch vụ bảo hành, marketing và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Phân hệ CRM được kết nối với các phân hệ khác như; phân hệ quản lý bán hàng, marketing, phân hệ kho, … tạo thành một quy trình quản lý khép kín trong các bộ phận của doanh nghiệp.
Quản lý thông tin khách hàng 
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng
Quản lý báo giá, hợp đồng cung cấp cho khách hàng
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý chính sách khuyến mại, chiết khấu (Thẻ khách hàng VIP)
Quản lý cuộc hẹn với khách hàng
Quản lý nhân viên chăm sóc khách hàng
Lên lịch hẹn, nhắc lịch cho nhân viên
Tạo ra các chiến dịch marketing bằng Email, SMS đến khách hàng
Kết nối nhân viên với khách hàng
Quản lý hồ sơ khách hàng: Quy trình quản lý khách hàng được tự động hóa từ bước thu thập thông tin khách hàng đến việc đánh giá, phân loại khách hàng. Bao gồm:
Thu thập thông tin khách hàng.
Phân nhóm khách hàng (Khách hàng, nhà cung cấp, đối tác).
Theo dõi quá trình tiếp cận và giao dịch với khách hàng.
Đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng.
Quản lý thông tin liên hệ, đối tác
Quản lý cơ hội bán hàng: Quản lý các cơ hội bán hàng phát sinh từ các khách hàng đang quản lý. Bao gồm các bước:
Tạo cơ hội bán hàng mới cho 1 khách hàng.
Đánh giá, phân loại cơ hội bán hàng theo mức độ khả thi.
Theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng liên quan đến cơ hội bán hàng.
Kết thúc và đóng cơ hội bán hàng.
Quản lý lịch hẹn và giao dịch: Cho phép theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện và theo dõi lịch sử giao dịch.
Lập lịch cuộc gọi
Lập lịch hẹn
Theo dõi quá trình thực hiện
Theo dõi lịch sử giao dịch
Quản lý dịch vụ khách hàng: Chức năng quản lý dịch vụ khách hàng bao gồm các hoạt động sau:
Quản lý thông tin yêu cầu bảo hành, hỗ trợ, khiếu nại của khách hàng: Tên khách hàng, chủ đề yêu cầu của khách hàng, mô tả yêu cầu, phương án giải quyết, mức độ ưu tiên, tình trạng xử lý, người chịu trách nhiệm giải quyết.
Lịch gọi, lịch gặp và các giao dịch xử lý yêu cầu của khách hàng.
Lịch sử giao dịch xử lý yêu cầu, chăm sóc khách hàng.

8. Quản lý tài sản trên hệ thống ERP Plus

Phân hệ quản lí TSCĐ quản lí hầu hết các giao dịch liên quan đến quản lí và kế toán TSCĐ, bao gồm các chức năng sau:
Nhập thông tin tài sản mới.
Hỗ trợ các giao dịch trong quản lí tài sản như: thuyên chuyển, điều chỉnh nguyên giá, đánh giá lại tài sản, thanh lí tài sản và phục hồi tài sản.
Hỗ trợ nhiều phương pháp tính khấu hao tài sản.
Tự động tạo các bút toán kế toán phát sinh trong quá trình quản lí tài sản và chuyển bút toán từ sổ quản lí TSCĐ sang sổ cái tổng hợp.
Hỗ trợ các báo cáo quản trị liên quan đến TSCĐ.

9. Quản lý nội bộ

Quản lý hồ sơ văn bản - công văn nội bộ của doanh nghiệp 
Chức năng này cho phép tra cứu công văn, văn bản giữa các phòng ban với nhau. 
Các văn bản hồ sơ được phân quyền theo từng phòng ban và người sử dụng
Quản lý Công Việc:
Chức năng này cho phép giao công việc cho từng phòng ban - nhân viên theo từng dự án cụ thể 
Giúp quản lý tình trạng công việc được giao, thời gian hòan thành, đánh gía năng lực làm việc của nhân viên.
 
=> Tham khảo một số khách hàng đã triển khai

DIP Vietnam là doanh nghiệp chuyên sản xuất phần mềm, với thâm niên gần 15 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực CNTT. Là tập thể vững mạnh được sáng lập bởi những chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cùng với đội ngũ nhân viên trẻ trung đam mê sáng tạo và đầy nhiệt huyết được huấn luyện chuyên nghiệp. DIP Vietnam tự hào đưa ra những dịch vụ và sản phẩm phần mềm quản lý ưu việt trong nhiều lĩnh vực:
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
Phần mềm quản lý bất động sản
Phần mềm quản lý sản xuất
Phần mềm quản lý kinh doanh
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương
Phần mềm quản lý cửa hàng bán xe máy 
Phần mềm quản lý tòa nhà
Phần mềm quản lý khách sạn
Hệ thống tổng đài Void IP Call Center

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ. 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ!
---------------------
 
Sales Team  - Hotline:  0909 437 699  -  0934 614 696 
Tổng đài tư vấn, hỗ trợ dịch vụ 24/7028 7106 9079
E-commerce Site:  www.infoland.com.vn  - www.mua24h.com.vn