DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Tập đoàn chúng tôi phát triển tới thời điểm này với 8 công ty chuyên sản xuất với hơn 10 nhà máy trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội đồng quản trị của tập đoàn luôn mong muốn áp dụng hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp vào công tác quản lý và vận hành chung của tập đoàn và sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng với hệ thống ISO 9001:2000, hệ thống kiểm soát DOMINO, hệ thống KPI bây giờ là thời điểm chúng tôi phải đưa công nghệ vào để hệ thống doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tự động hóa hơn, hiệu quả kinh tế và chính xác cao hơn. Việc lựa chọn giải pháp DIP ERP.NET của DIP Vietnam đã giải quyết được các vấn đề của chúng tôi, hệ thống này có nền tảng công nghệ khá linh hoạt, khả năng tùy biến và mở rộng các phân hệ rất cao, các phân hệ phân tích báo cáo động,... Mong BGĐ DIP Vietnam hỗ trợ cùng chúng tôi phát triển hệ thống cho toàn tập đoàn với các phân hệ chạy trên đa chi nhánh hoạt động với đa lĩnh vực. Trân trọng hợp tác dài lâu!

Anh Kỳ - Thành viên HĐQT, P. TGĐ - TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÁT


Gửi ý kiến