DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Kể từ khi sử dụng Phần mềm quản lý kinh doanh DIP BMS.NET do DIP tư vấn và phát triển doanh nghiệp tôi tự động hóa được cơ bản quy trình hoạt động các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, quản lý kho bãi, chăm sóc khách hàng… Chúng tôi chuyên nghiệp và phát triển hơn.Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ áp dụng cho cơ sở mới tại Đà Nẵng và mở rộng ra gói phần mềm DIP PMS.NETphát triển để quản lý quy trình sản xuất. Cảm ơn DIP Vietnam!

Anh Cường - Trưởng Phòng IT - Công ty GALUP


Gửi ý kiến