DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1)

 • 24/03/2015
 • 3.589
 • Văn bản pháp luật

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1) Bao gồm các nội dung về mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật; quản lý chi phí khảo sát xây dựng; xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; công việc không được sử dụng lao động nữ...

Xem Thêm

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1)

 • 23/03/2015
 • 3.396
 • Văn bản pháp luật

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1) Bao gồm các nội dung về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu; hợp đồng lao động; quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới ...

Xem Thêm

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3)

 • 22/03/2015
 • 3.186
 • Văn bản pháp luật

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3) Bao gồm các nội dung về thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường; chính sách thuế; các vi phạm về hóa đơn; hoàn trả lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân...

Xem Thêm

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-11 (phần 2)

 • 17/03/2015
 • 2.979
 • Văn bản pháp luật

Văn bản mới nhận từ ngày 18 đến 23-11 (phần 2) Bao gồm các nội dung về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập; chi phí khảo sát xây dựng; ký quỹ lao động; chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; quy trình tạm ngưng cung cấp điện...

Xem Thêm