Menu Close

Thẩm định giá

Phần mềm quản lý thẩm định giá cho doanh nghiệp


Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý và thẩm định giá đang là xu thế phát triển chung của các doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là trong các lĩnh vực lớn như bất động sản, thời trang, nội thất… càng chú trọng về vấn đề thẩm định giá.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đội ngũ kỹ thuật DIP Việt Nam đã phát triển tính năng thẩm định giá trong phần mềm quản lý doanh nghiệp. Đây là giải pháp ưu việt giúp doanh nghiệp thẩm định giá hiệu quả và nhanh chóng.

Tìm hiểu về giải pháp quản lý thẩm định giá

Phần mềm quản lý thẩm định giá là giải pháp hỗ trợ công tác thẩm định giá cho doanh nghiệp, bao gồm thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá sản phẩm cũng như quản lý cơ sở dữ liệu về thẩm định giá.

Phần mềm quản lý toàn bộ thông tin từ thời điểm ký hợp đồng với khách hàng, cung cấp chứng từ và theo dõi thanh lý các hợp đồng thẩm định giá.

Đặc điểm nổi bật của phần mềm:

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý công việc cho nhân viên.

+ Hỗ trợ quản lý giám sát được toàn bộ công việc của từng phòng ban.

+ Quản lý thông tin rõ ràng, dễ dàng tra cứu.

+ Tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin về thẩm định giá sản phẩm.

Ưu thế của phần mềm quản lý thẩm định giá

Phần mềm quản lý thẩm định giá được DIP Việt Nam xây dựng với ưu thế:

+ Xây dựng theo quy trình làm việc của từng doanh nghiệp

Phần mềm quản lý thẩm định giá được DIP Việt Nam xây dựng chuyên biệt theo quy trình hoạt động riêng của từng doanh nghiệp, hướng tới sự đơn giản hóa cùng với khả năng thay đổi linh hoạt nhằm phù hợp với đặc thù của từng công ty.

+ Tăng cao hiệu quả công việc

Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, ứng dụng tính năng vào công việc dễ dàng, tăng cao hiệu suất làm việc cho các bộ phận, phòng ban.

+ Hỗ trợ nhanh chóng

Đội ngũ kỹ thuật DIP Việt Nam luôn sẵn sàng có mặt 24/7 để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong suốt và sau khi ứng dụng phần mềm.

Tính năng phần mềm quản lý thẩm định giá cho doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Phần mềm thiết lập không giới hạn theo quy mô kinh doanh của từng doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ các phòng ban, chi nhánh.

Quản lý chi tiết thông tin người dùng, danh sách nhân viên theo từng phòng, ban, nhóm cùng với nhiệm vụ và lịch làm việc của nhân viên.

Quản lý và phân quyền cho từng nhân sự, vị trí công việc, nhắc lịch làm việc, chuyển quyền quản lý khách hàng và khai báo hoa hồng theo phòng ban, nhân sự minh bạch, rõ ràng.

Quản lý đơn vị môi giới

Quản lý và phân loại môi giới theo doanh nghiệp, cá nhân cùng với thông tin chi tiết đơn vị môi giới, thông tin người đại diện.

Khai báo hoa hồng cho đơn vị môi giới, quản lý nhật lý xử lý chăm sóc đơn vị môi giới, danh sách khách hàng của đơn vị môi giới giới thiệu.

Quản lý các tài liệu liên quan.

Quản lý và chăm sóc khách hàng

Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng, phân loại khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Quản lý đơn vị giới thiệu khách hàng, nhân viên chăm sóc. Phân loại khách hàng theo tiềm năng, khu vực, nguồn đến.

Quản lý thông tin tài sản thẩm định, mục đích thẩm định, phương pháp thẩm định.

Quản lý nhật ký xử lý chăm sóc khách hàng, quá trình khảo sát tài sản. Quản lý lịch sử làm việc giữa nhân viên với khách hàng, lịch sử giao dịch của từng khách hàng, lịch sử chuyển quyền quản lý chăm sóc khách hàng theo phòng ban, nhân sự.

Tạo và quản lý gửi SMS, Email cho khách hàng, thống kê danh sách gửi SMS/Email thất bại hoặc thành công, tự động gửi Email/SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng.

Quản lý nghiệp vụ giao dịch hợp đồng thẩm định

Quản lý hợp đồng thẩm định, thông tin hợp đồng, quá trình phê duyệt hợp đồng thẩm định giá, tiến độ thanh toán của hợp đồng. Hỗ trợ in hợp đồng, chứng từ, thu chi trực tiếp trên phần mềm

Quản lý điều kiện tính hoa hồng cho sale, đối tác môi giới và quản lý phân bổ doanh thu. Quản lý và lưu trữ biểu mẫu hợp đồng, chứng thư, phiếu thu – chi.

Quản lý sổ quỹ – công nợ

+ Quản lý công nợ: Quản lý toàn bộ công nợ phải thu/ hoa hồng phải trả của khách hàng, quản lý tổng hợp công nợ.

+ Quản lý quỹ: Quản lý thu – chi của giao dịch, quản lý các khoản chi và in phiếu thu – chi trên phần mềm.

Báo cáo thống kê

Hệ thống  quản lý báo cáo thống kê quản lý giá chi tiết, báo cáo doanh số theo từng nhân viên hoặc đơn vị môi giới.

Phần mềm báo cáo hoa hồng, thu – chi trên hệ thống.

– Import, Export dữ liệu ra file word, excel, pdf….