DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

TASECO Land hợp tác công nghệ với DIP Việt Nam xây dựng mô hình quản lý kinh doanh bất động sản bằng công nghệ

Landsoft – Giải pháp tăng cường quản l...

Hợp tác công nghệ giữa tổng công ty đầ...

DIP Việt Nam hợp tác công nghệ cùng Da...

Hành trình cải tiến bộ máy quản lý kin...

Đăng kí tư vấn miễn phí