DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn hóa Doanh nghiệp tại DIP Vietnam

27/01/2016 10:21:17 C

Chia sẻ thông qua:


 

Văn hóa Doanh nghiệp tại DIP Vietnam

Từ những ngày đầu thành lập, tất cả thành viên sáng lập của DIP Vietnam đã xác định nhiệm vụ quan trọng là, phải xây dựng bằng được một nền văn hóa doanh nghiệp riêng biệt cho DIP Vietnam. Tại đó, giá trị cá nhân, sự công bằng, sự hài lòng và tương lai của các thành viên được trân trọng.
Tập thể DIP Vietnam, phấn đấu xây dựng lên một bức tranh tổng thể, đẹp và khoa học, được cấu thành từ những mảnh ghép quan trọng là các thành viên trong đại gia đình DIP Vietnam. Tại đó, văn hóa DIP Vietnam đã làm nổi bật nên giá trị cá nhân rất quan trọng góp phần tạo lên giá trị tổng thể của tập thể doanh nghiệp. Không những thế, cơ chế quản lý, mọi hoạt động, quy chế và phương pháp luận hợp tác tại DIP Vietnam được vận hành trên cơ sở chuẩn xác, chặt chẽ và công bằng.
Các thành viên của DIP Vietnam, được khuyến khích, tạo điều kiện, giao trách nhiệm, giao quyền hạn, được chia sẻ lợi nhuận thỏa đáng. Thành viên có sáng kiến, có năng lực, có trách nhiệm được tập thể trân trọng và tạo điều kiện tối đa, nhằm phát huy hết tài năng của bản thân.
Cùng làm việc, vui chơi, sinh hoạt, chia sẻ công việc, chia sẻ quyền lợi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống & công việc… dưới đại gia đình “DIP Vietnam”, chúng tôi tự hào là người của DIP Vietnam và quyết tâm đưa thương hiệu DIP Vietnam trở thành một thương hiệu hàng đầu.
 
DIP Vietnam
-   Điểm dừng của sự lựa chọn   -