DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Thỏa mãn hay không trong việc định danh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

04/07/2017 03:57:17 C

Chia sẻ thông qua:

Gần đây, cụm từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang được nhắc tới khá nhiều trong các cuộc thảo luận, các buổi tọa đàm, hội thảo doanh nghiệp. Nhiều ý kiến tỏ ra không thỏa mãn về việc dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa không định danh tên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, trong khi Hiệp hội này là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

hiep-hoi-doanh-nghiep-nho-va-vua-vn.jpg
 

Hiện tại, nhiều ý kiến đang tỏ ra rất băn khoăn, bức xúc khi bản Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa cuối cùng trình Quốc hội biểu quyết thông qua không định danh tên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Đánh giá về việc này, ông Phùng Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang cho rằng: “Việc cho ra đời Luật Hỗi trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một bước tiến lớn của chính sách, có tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, một số điều trong Luật khiến chúng tôi không thỏa mãn”.

Cụ thể, theo ông Minh, vai trò của tổ chức đại diện đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa như là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, không hiểu sao tại bản dự thảo cuối cùng khi được trình Quốc hội lại không định danh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, khiến cộng động doanh nghiệp khá bức xúc.

Lý giải cho nhận định của mình, ông Minh cho rằng: "Cần phải có một tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Luật để họ đại diện đứng lên đòi quyền lợi cho các doanh nghiệp, không có tổ chức đại diện thì doanh nghiệp biết kêu ai khi gặp khó khăn, chả nhẽ hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp cùng nhau đi đòi hỏi".

"Tôi lấy ví dụ đơn giản, ngay Luật Hợp tác xã còn có hẳn một Chương nói Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để nói về vai trò, trách nhiệm của họ như thế nào? Tôi nghĩ là, đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là một tổ chức đại diện cho họ. Vì vậy, vai trò, nhiệm vụ của Hiệp hội cần phải được nêu rõ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rõ ràng việc đó khiến chúng tôi không thỏa mãn", ông Minh nói.

 

hiep-hoi-doanh-nghiep-nho-va-vua-vn1.jpg

 

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, các diễn đàn kinh tế lớn để đòi hỏi quyền lợi cho doanh nghiệp, nói lên tiếng nói của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Hiệp hội cần phải phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải mạnh mẽ đòi hòi quyền và trách nhiệm của mình trong Luật. Những thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp đã được giảm sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35. Tuy nhiên, những rào cản mà doanh nghiệp đang gặp phải vẫn đang còn là vấn đề nan giải. Nếu Luật được được thông qua sẽ tạo khuôn khổ pháp lý để các doanh nghiệp hoạt động đúng hướng hơn. Về mặt pháp lý, việc thực hiện hỗ trợ sẽ rõ ràng hơn, tạo định hướng phát triển cho doanh nghiệp.

"Hiện vẫn còn tình trạng “phân biệt đối xử” giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về việc tiếp cận đất đai, tín dụng…. Các vấn đề này thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều yếu thế hơn so với các doanh nghiệp lớn", ông Minh nói.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp, công nghệ lạc hậu nên rất cần được hỗ trợ về nguồn lực, về cơ chế chính sách để tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để họ nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững.