DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Vietracimex với hành trình số hóa quản lý vận hành tòa nhà bằng phần mềm Landsoft Control

Công ty cổ phần xây dựng & phát triển ...

Công ty cổ phần quản lý đầu tư và phát...

Bất động sản Crystal Bay tăng cường qu...

Landsoft – Giải pháp tăng cường quản l...

Đăng kí tư vấn miễn phí